Udvikler med iværksætterånd

Salary Competitive
Equity To be negotiated

Om Os:

Vi vil gøre det nemt at beregne dokumenterede og præcise CO2-aftryk på produkter.

Vi er en start-up baseret i København, grundlagt sent i 2022, og består af en blanding af unge og ambitiøse miljø-, produktions- og softwareingeniører. I øjeblikket er vi ni "Impacters", der udvikler en platform til fremtidens beregning af produktets CO2-aftryk og betjener kunder inden for produktions- og møbelindustrien.

Vi søger en udvikler der er klar på at komme med på en sjov og lærerig iværksætterrejse. Det betyder at du skal trives under stort ansvar, skal være god til at tænke kreativt og effektivt kunne udvikle stabil kode. Du vil komme til at arbejde tæt sammen med vores fullstack softwareingeiør Rasmus.


Ansvar:

 • Bidrage til udviklingen af vores platform til beregning af produkters CO2-aftryk. Herunder både frontend og backend udvikling samt generel sparring på arkitektur, database mm.

 • Udvikle objektorienteret kode i overensstemmelse med vores tekniske standarder.

 • Implementere løsninger baseret på Test Driven Development (TDD) for at sikre høj kvalitet og pålidelighed.

 • Arbejde med vores API'er og assistere med at sætte integrationer op til kunders ERP-systemer.


Krav:

 • At du har en drøm om at arbejde i en startup!

 • Erfaring med objektorienteret programmering.

 • Erfaring med Test Driven Development (TDD) og implementering af automatiserede tests.

 • Fordel hvis du har erfaring med Django (Python), React, Postgresql (eller lign.), GitHub til versionsstyring & Azure til hosting og services.

 • Evnen til at tænke kreativt og udfordre eksisterende antagelser.

 • Fremragende kommunikationsevner og evnen til at arbejde effektivt i et tværfagligt team.

 • Mulighed for at arbejde selvstændigt og tage initiativ til at løse komplekse problemer.

 • At du kan arbejde på vores kontor i Valby.


Fordele:

 • Spændende mulighed for at være med til at forme fremtidens måde at beregne CO2 på produkter.

 • Stort ansvar fra dag 1 med mulighed for at fordybe dig i de områder der interesserer dig mest.

 • Blive en del af en virksomhed der vægter arbejdskultur og sammenhold højt!

 • På sigt er der mulighed for ejerandele i virksomheden hvis du er den rette kandidat.

 • Mulighed for personlig og faglig udvikling i et dynamisk og støttende miljø.


Ansøgning: Vi interviewer kandidater løbende, så send din ansøgning og dit CV så hurtigt som muligt for at være blandt de første, der bliver betragtet til denne spændende mulighed! Vi ser frem til at høre fra dig og tage det næste skridt på denne rejse sammen!


Bemærk: Stillingen vil starte som en projektstilling på 6 måneder, med mulighed for fastansættelse derefter.


------------

ENGLISH

-----------


About Us:

We want to make it easy to calculate documented and accurate CO2 footprints on products.

We are a start-up based in Copenhagen, founded in late 2022, and consist of a mix of young and ambitious environmental, production, and software engineers. Currently, we are nine "Impacters" developing a platform for the future calculation of product CO2 footprints and serving clients within the production and furniture industries.

We are looking for a developer ready to join a fun and educational entrepreneurial journey. This means that you should thrive under great responsibility, be good at thinking creatively, and be able to develop stable code efficiently. You will work closely with our full-stack software engineer, Rasmus.


Responsibilities:

 • Contribute to the development of our platform for calculating product CO2 footprints, including both frontend and backend development, as well as general architecture and database support.

 • Develop object-oriented code in accordance with our technical standards.

 • Implement solutions based on Test Driven Development (TDD) to ensure high quality and reliability.

 • Work with our APIs and assist in setting up integrations with customers' ERP systems.


Requirements:

 • That you have a dream of working in a startup!

 • Experience with object-oriented programming.

 • Experience with Test Driven Development (TDD) and implementing automated tests.

 • Bonus if you have experience with Django (Python), React, Postgresql (or similar), GitHub for version control, and Azure for hosting and services.

 • The ability to think creatively and challenge existing assumptions.

 • Excellent communication skills and the ability to work effectively in a cross-functional team.

 • Ability to work independently and take initiative to solve complex problems.

 • That you can work at our office in Valby.


Benefits:

 • Exciting opportunity to help shape the future of calculating CO2 on products.

 • Great responsibility from day one with the opportunity to immerse yourself in the areas that interest you most.

 • Become part of a company that values ​​work culture and camaraderie highly!

 • In the long run, there is the possibility of ownership in the company if you are the right candidate.

 • Opportunity for personal and professional development in a dynamic and supportive environment.


Application: We interview candidates continuously, so send your application and CV as soon as possible to be among the first to be considered for this exciting opportunity! We look forward to hearing from you and taking the next step on this journey together!


Note: The position will start as a project position for 6 months, with the possibility of permanent employment thereafter.

For more information or questions please contact us at kwb@quantifiedimpacts.com

Perks and benefits

This job comes with several perks and benefits

Near public transit
Near public transit

Free coffee / tea
Free coffee / tea

Work life balance
Work life balance

Flexible working hours
Flexible working hours

Skill development
Skill development

Social gatherings
Social gatherings

See all 12 benefits

Working at
Quantified Impacts ApS

We are a startup on a mission to quantify environmental impacts, make them easy to understand and act upon! Companies and organizations needs to be able to calculate and document carbon footprint on the goods they sell. Unfortunately this is currently a very complicated and time-consuming task! We automate the process of calculating and documenting product's carbon footprint through intuitive software, providing high-quality data and a seamless user experience. Quantified Impacts is founded in late 2022. We have secured initial capital and have set the path to reach our mission. We have offices in Valby Copenhagen and in Bjerringbro Jutland.

Read more about Quantified Impacts ApS

company gallery image