Salary Unpaid

Er du passioneret omkring at skabe intuitive og smukke brugergrænseflader? Har du kreativt flair og ønsker at udforske verdenen af UI/UX-design? Så er dette praktikophold måske noget for dig!


Om jobbet

Vi er på udkig efter en dygtig og engageret UI/UX-praktikant til at blive en del af familien Quantified Impacts. Vi er et mindre team på 6 personer der arbejder hårdt på at kvantificere CO2, gøre det let at forstå og handle på. Det gør vi via vores platform hvor det meste foregår automatisk. Dette praktikophold giver dig mulighed for at bidrage på denne rejse og udforske dit kreative potentiale inden for UI/UX-design i en startup med fokus på miljø!


Ansvarsområder:

 • Udvikle brugergrænseflader, der er både æstetisk tiltalende og brugervenlige.

 • Arbejde tæt sammen med vores team for at teste og evaluere forskellige designkoncepter.

 • Samarbejde med potentielle kunder for at forstå deres behov og visioner.


Kvalifikationer:

 • Grundlæggende kendskab til designværktøjer i Adobe pakken samt programmet Figma.

 • En lyst til at lære nyt!

 • Evnen til at arbejde selvstændigt og tage ansvar.


Vi tilbyder:

 • Mulighed for at justere dit praktikforløb til dine interesseområder eller områder hvor du gerne vil lære mere.

 • Mulighed for studiejob eller lignende stilling efter endt praktikforløb.

 • En fleksibel og udfordrende praktikplads, hvor du kan udforske og udvikle dine UI/UX-designfærdigheder.

 • Erfaring med at arbejde med potentielle kunder og virkelige designudfordringer.

Dette praktikophold giver dig mulighed for at dykke ned i verdenen af UI/UX-design, udvide dit netværk og opbygge værdifuld erfaring. Vi har set en mulighed for at løse de ressourcetunge og tidskrævende opgaver omkring beregning af CO2-aftryk, og vi håber, at du har lyst til at være med til at løse dette.


Vi ser frem til at høre fra dig!


OBS: Start af praktikforløb er fleksibelt.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


ENGLISH

Are you passionate about creating intuitive and beautiful user interfaces? Do you have a creative flair and want to explore the world of UI/UX design? Then this internship might be for you!


About the job

We are looking for a skilled and committed UI/UX intern to join the Quantified Impacts family. We are a small team of 6 people who work hard to quantify CO2 and make it easy to understand and act on. We do this via our platform, where most things are done automatically. This internship gives you the opportunity to contribute to this journey and explore your creative potential in UI/UX design in an environmentally-focused startup!

Responsibilities:

 • Develop user interfaces that are both aesthetically pleasing and user-friendly.

 • Work closely with our team to test and evaluate different design concepts.

 • Collaborate with potential customers to understand their needs and visions.

Qualifications:

 • Basic knowledge of design tools in the Adobe package as well as the program Figma.

 • A desire to learn new things!

 • The ability to work independently and take responsibility.


We offer:

 • Possibility to adjust your internship to your areas of interest or areas where you would like to learn more.

 • Possibility of a student job or similar position after completing an internship.

 • A flexible and challenging internship where you can explore and develop your UI/UX design skills.

 • Experience working with potential clients and real-world design challenges.

This internship allows you to dive into the world of UI/UX design, expand your network, and build valuable experience. We have seen an opportunity to solve the resource-intensive and time-consuming tasks around calculating carbon footprints, and we hope that you want to help solve this.


We look forward to hearing from you!


NOTE: The start of internships is flexible.

For more information or questions please contact us at kwr@quantifiedimpacts.com

Perks and benefits

This job comes with several perks and benefits

Near public transit
Near public transit

Easy access and treehugger friendly workplace.

Free coffee / tea
Free coffee / tea

Get your caffeine fix to get you started and keep you going.

Work life balance
Work life balance

Carve out time for your kids, friends and personal cider projects.

Flexible working hours
Flexible working hours

Time is precious. Make it count. Morning person or night owl, this job is for you.

Skill development
Skill development

We want to take you from good to great.

Social gatherings
Social gatherings

Social gatherings and games; hang out with your colleagues.

See all 8 benefits

Working at
Quantified Impacts ApS

We are a startup on a mission to to quantify environmental impacts, make them easy to understand and act upon! Companies and organizations needs to be able to calculate and document carbon footprint on the goods they sell. Unfortunately this is a very complicated and time-consuming task! We automate the process of calculating and documenting a product's carbon footprint through intuitive software, providing high-quality data and a seamless user experience. Quantified Impacts is founded in late 2022. We have secured initial capital and have set the path to reach our mission. We have offices in Valby Copenhagen and in Bjerringbro Jutland.

Read more about Quantified Impacts ApS

company gallery image