Analytikere til data consulting

Salary Competitive

Har du en medfødt evne til at analysere data og formidle det? Er du interesseret i mulighederne i IT og trives du med at levere håndgribelige resultater af højeste kvalitet? Og motiveres du af en stejl indlæringskurve med tydelige mål og forventninger?

I Copenhagen Data hjælper vi private selskaber og offentlige institutioner med at drive værdi ud af data. Vi søger løbende de rette kandidater med den naturlige interesse for data, som vi kan satse på og udvikle som de nye talenter indenfor konsulentbranchen.

 

Et uundværligt talent – fra dag ét

Som konsulent i Copenhagen Data får du konkret, praktisk erfaring fra starten på et nyt eller igangværende projekt. Det er altafgørende for os, at du bidrager til projekternes fremdrift fra dag ét ved at skabe synlig værdi for kunden. Herigennem bliver du en uundværlig projektdeltager – såvel for kunden som for kollegaerne.

Vi ansætter landets dygtigste datakonsulenter; mennesker, der bestrider kombinationen af dyb teknisk kunnen, som altid sætter sig ind i forretningens endemål, og som evner at planlægge og styre leverancerne derefter. Med disse profiler udmærker vi os ved at tage ansvar for hele dataværdikæden fra strategi over planlægning til udvikling og anvendelse. Idet vi hjælper kunderne i hele dataværdikæden, varierer vores projekter meget.

Eksempler på arbejdsopgaver i projekterne kunne være:

 • Analyse af forretningsbehov gennem interviews og afholdelse af workshops

 • Udarbejdelse af løsningsoplæg gennem design af komponenter til at understøtte forretningsbehov

 • Tilrettelæggelse af en plan for implementering af gradvise leverancer

 • Udvikling af processer for opsamling og kvalitetssikring af data

 • Implementering af systemer og processer til oprettelse og vedligehold af tværgående forretningsdata

 • Modellering af data til anvendelse i rapportering eller statistiske modeller

 • Udvikling af ledelsesoverblik og standardrapporter

 • Træning og test af statistiske modeller til procesautomatisering

 • Udarbejdelse af dokumentation til brug i overdragelse til kunden

 • Planlægning og gennemførsel af forskellige initiativer til at indføre slutbrugerne i løsningen

 

Vi stiller krav til din evne til at levere og udvise selvstændighed i en rasende fart. Det princip bygger vi videre på i hele din karriere, hvor du med tiden tilegner dig en bred forretningsforståelse og en dyb faglighed centreret omkring arbejdet med data. Du udvikler løbende en velfunderet profil med det solide erfaringsgrundlag, der gør dig i stand til at klare de mangeartede udfordringer som datakonsulent.

Hos os kan du forvente en hverdag hvor projekterne stiller krav til din selvstændighed og evne til at skabe resultater, men hvor høj faglighed og mangeårig erfaring altid er inden for håndsrækning. Du får vejledning i din karriereudvikling fra erfarne kollegaer gennem formelle evalueringer fra din projektleder, og du får tilknyttet egen mentor som er din primære kontaktperson med ansvar for din personlige udvikling fra dag ét.

 

Hvem er du?

Det glæder vi os til at finde ud af!

Vi stiller ikke ufravigelige krav til ansøgere, men vurderer hver enkelt person individuelt ud fra vores jobopfattelse og deres profil. Da arbejdet indbefatter udviklingsaktiviteter relateret til data, forventer vi en grundlæggende interesse for at levere på analytiske projekter. Afsættet varierer fra kandidat til kandidat, men kunne fx være:

 • Solid erfaring med Excel eller lignende databehandling

 • Beherskelse af statistisk databehandling til fx økonomiske analyser

 • Erfaring med simulerings- og optimeringsværktøjer til fx kapacitetsberegning

 • Praktisk kodeerfaring af applikationer og systemintegrationer

 • Erfaring med forretningsanalyse, projektledelse og strukturering af kompleksitet

 • Evner udi at designe og eksekvere på digitale innovationsprojekter

 

Som konsulent løfter man mange forskellige opgaver, hvilket stiller store krav til de roller, man kan varetage. Vi har selvfølgelig et billede af de typiske roller, vores type af arbejde kræver.

Kig på nedenstående rollebeskrivelser og spørg dig selv, hvordan du udfylder paletten:

 • Strategen: definerer og fokuserer på det langsigtede mål.

 • Forretningsudvikleren: identificerer og afsøger forretningsmæssige muligheder

 • Den videnbegærlige: Opsøger og holder sig orienteret på relevante kilder til viden

 • Vidensdeleren: Deler viden med andre og faciliterer vidensdeling

 • Relationsskaberen: Skaber stærke, ærlige relationer og anvender dem på det rette tidspunkt

 • Den humoristiske: Afvæbner og skaber et positivt arbejdsmiljø med afmålt humor

 • Leveranceejeren: Tilrettelægger og eksekverer leveranceplanen

 • Den prioriterende: Prioriterer løbende ift. vigtighed, hastighed og omfang

 • Initiativtageren: Tager initiativ til at løse problemer og skabe fremdrift egenhændigt

 • Den professionelle: Udviser selvstændighed og skaber troværdighed om sit arbejde

 • Kritikeren: Forholder sig til opgaven og udfordrer på det rette tidspunkt

 • Den pålidelige: Efterstræber altid den rette leverancekvalitet til den aftalte tid

 • Kommunikatoren: Lytter og formidler med stor sikkerhed - i nævnt rækkefølge

 • Analytikeren: Kulegraver afklaringer og stiller de rette spørgsmål for at opnå forståelse

 • Strukturalisten: Skaber struktur i og overblik over komplekse problemstillinger

 • Arkitekten: Designer driftssikre og skalerbare løsninger med pragmatisk sans

 • Teknikeren: Udvikler tekniske komponenter af høj kvalitet - og tester dem

 • Specialisten: Besidder som minimum ét fagekspertise hvor de er go-to person

 

Hvis du mod forventning mener, at du mestrer det hele, kan vi kun opfordre dig til at søge! Hvis du ærligt indrømmer styrker og svagheder, men er fortsat interesseret, så vil vi opfordre dig til at søge og eksplicit anføre disse. Vi tilbyder den nødvendige støtte og vejledning til de rette talenter, så længe vi kan tale ærligt om dette.

Ovenstående er ikke ufravigelige krav, og vi vil gerne udfordres sagligt på vores holdninger. Hvis du falder udenfor rammerne, men mener at kunne tilbyde noget unikt ift. jobbet, så hører vi naturligvis gerne fra dig alligevel.

 

Hvem er vi?

Copenhagen Data er et ambitiøst og voksende konsulenthus beliggende centralt i København med speciale i datatunge projekter. Det omfatter såvel traditionelle Business Intelligence-, Data Warehouse- og Master Data-relaterede opgaver til mere innovative tiltag relateret til Machine Learning og Artificial Intelligence.

Vi leverer desuden rådgivningsydelser til vores kunder for at optimere deres udnyttelse af data. Disse rådgivningsydelser omfatter fx datastrategi, implementeringsroadmap, business cases, projektplaner, organisering og governance. Alt sammen med potentialet for at udnytte data i centrum.

Vi mener, at solid forretningsforståelse, koblet med stærke personligheder, stor ejerskabsfølelse, dybe tekniske kompetencer og praktisk erfaring, er den rette kombination til at sikre blivende resultater for kunderne. Derfor ansætter vi folk med et åbenlyst talent – uanset om de er erfarne eller uerfarne.

Som ansat i Copenhagen Data kan du se frem til et godt kollegaskab med andre stjernedygtige medarbejdere. Vi respekterer hinandens faglighed og bruger det aktivt i vores medarbejderudvikling og mentorordning. Vi dyrker det gode sammenhold og fællesskabet i form af fredagsbarer, sportsarrangementer og middage samt til større begivenheder i løbet af året i form af fester og rejser.

For more information or questions please contact us at al@copenhagendata.com or phone number +4561791270

Perks and benefits

This job comes with several perks and benefits

Free coffee / tea
Free coffee / tea

Get your caffeine fix to get you started and keep you going.

Social gatherings
Social gatherings

Social gatherings and games; hang out with your colleagues.

Near public transit
Near public transit

Easy access and treehugger friendly workplace.

Pension plan
Pension plan

We take care of you, even when you are old and wrinkly.

Free friday beers
Free friday beers

Friday is something special, let's enjoy a beer together.

Healthcare insurance
Healthcare insurance

Break a leg! Seriously, we got you covered in our company healthcare plan.

See all 10 benefits

Working at
Copenhagen Data

Copenhagen Data is an end-to-end provider of data & analytics solutions and consulting services: We partner with our clients to identify and deliver projects in their business that involve data and analytics to leverage opportunities or tackle challenges. To achieve both short-term impact and help our clients develop a data-driven culture over time, we help define a strategic roadmap for implementation that delivers value quickly and gradually. And we help to implement solutions to manage data as a strategic asset and delivers value through analytics. We are a team of highly skilled professionals carefully selected to combine business shrewdness and analytical sense with the technical skills needed to deliver data and analytics projects. Our approach is pragmatic and agile, and we keep risk at a minimum while adding value from beginning to end. That is why we achieve long-term partnerships with our clients.

Read more about Copenhagen Data

company gallery image