Entreprenant CEO til ny spændende IoT Virksomhed

Salary Competitive
Equity To be negotiated

Har du erfaring og drømmer du om at være med til at bygge en ny virksomhed op fra bunden - så tilbyder vi her en unik mulighed i Ambitlocker


Entreprenant leder til ny spændende IoT Virksomhed 

Ambitlocker søger en entreprenant leder, som drømmer om at være med til at bygge en ny virksomhed op fra bunden. Ambitlocker har udviklet en unik låseplatform, som tilbyder aflåsningsmuligheder på en ny og banebrydende måde. 

 

Vi søger derfor en direktør, som kan tage ansvar for opbygningen af virksomheden og teamet. Potentialet er stort, og du får markant indflydelse på hvordan vi skal udvikle og eksekvere virksomhedens vækststrategi som bl.a. indeholder fokus på forskellige samarbejdstyper og segmenter. 

Med base i København bliver den primære opgave at opbygge en fokuseret og effektiv afsætningskanal. Virksomhedens produkt er teknologisk på forkant med markedet og der er derfor et godt fundament for at etablere virksomheden, som en stærk spiller i markedet.

Du får ansvaret for i første omgang at opbygge en mindre organisation på 5-6 nøgle-medarbejdere, som skal bære virksomheden igennem den første vækstfase. Vi søger derfor en entreprenant profil, der er parat til at smøge ærmerne op og involvere sig både i den operationelle og praktiske hverdag, men også en leder der kan træde i karakter og tegne virksomheden og præge den strategiske udvikling. 

Som direktør får du således selv ansvaret for det samlede budget, salg, rapportering mv. Ligesom du forventes at indgå i tæt dialog med alle interessenter omkring udviklingen af produkter og services m.v.

Din profil og baggrund 

Du har sandsynligvis en længerevarende kommerciel uddannelse på Cand. Merc., HD eller lignende niveau. Du har en god digital forståelse og flere års dokumenteret succesfuld erfaring med salg fra en anden entreprenant og/eller digital virksomhed. 

Som person har du et højt energiniveau og drive samt en høj arbejdskapacitet. Du ser dig selv som entreprenør og trives godt med, at du selv skal løse hverdagens problemstillinger. Som person er du analytisk skarp, ligesom du besidder en stærk kommerciel forståelse. Du er både resultat- og handlingsorienteret og arbejder målrettet for at nå dine mål. 

Du behersker det strategiske- og taktiske arbejde og trives med opgaver på alle niveauer. Du er strategisk tænkende og har en eksekverende arbejdsstil. Herudover arbejder du struktureret og målrettet, og lader dig ikke gå på af lidt modgang. Du kan begå dig nemt på engelsk og andre nordiske sprog

En spændende mulighed for at skabe en stor dansk vækstvirksomhed 

Du får en helt central rolle, og vil i den grad have mulighed for at påvirke og præge den fremtidige vækst og udvikling af virksomheden. Med reference til bestyrelsen, kommer du til at sidde tæt på forretningen og beslutningerne. Ejerkredsen ønsker at opbygge en attraktiv arbejdsplads, der giver dig gode muligheder for at udfolde og videreudvikle talent og evner. Det er således centralt at få etableret et godt arbejdsmiljø med gode arbejdsrammer for alle. Som en del af ansættelsen vil du blive tilbudt at deltage i et attraktivt warrantprogram. 

Om Ambitlocker

Ambitlocker bygger på et Joint Venture mellem Lolle & Nielsen Inventions og Mylocker. Ambitionen har været at bygge et remote styret låsesystem, som nemt og fleksibelt administreres over nettet. Der er blevet brugt et par år på at færdigudvikle produktet, og nu er der rejst en betydelig kapital, som skal bruges til at opbygge en organisation og sikre den brede lancering. Ejerkredsen består af de 4 stiftere og 2 professionelle investorer, som ejer selskabet ligeligt. 

Ansøgning og CV

Finder du jobbet interessant, beder vi dig sende din ansøgning og CV til os.  

For more information or questions please contact us at job@ambitlocker.com

Perks and benefits

This job comes with several perks and benefits

Free coffee / tea
Free coffee / tea

Get your caffeine fix to get you started and keep you going.

Working at
Ambitlocker

I et samarbejde mellem Lolle & Nielsen Inventions og Mylocker er udviklet et unikt IoT baseret låsesystem som nu danner rammerne for Ambitlocker som en selvstændig virksomhed. Løsningen tilbyder kunderne et nemt og fleksibelt låsestem som administreres over nettet. Der er blevet brugt et par år på at færdigudvikle produktet, og nu er der rejst en betydelig kapital, som skal bruges til at opbygge en organisation og sikre den brede lancering. Ejerkredsen består af de 4 stiftere og 2 professionelle investorer, som ejer selskabet ligeligt. >> Ambitlocker - Asset Protection as a Service

Read more about Ambitlocker

company gallery image