Visual design & content creation hos Jule-sweaters.dk

Salary Unpaid

Konceptet hos Jule-Sweaters er meget enkelt, vi vil gerne gøre julen mere hyggelig end den er i forvejen, ved at tilbyde nogle sjove, hyggelige og vilde julesweatre og juleaccessories.

Vi designer selv vores julesweatre og accessories, men kan desværre ikke prale af at strikke dem selv, hvilket nok også er en god ting for udseendet og kvaliteten af sweaterne.


Vi søger derfor en dygtig og engageret praktikant/studie-medarbejder, der har mod på at være med til at redde julen og sprede hygge!

 • Opgaverne for perioden vil bla. indeholde; Produkt design, Billede-/video redigering, Opsætningen af annoncer, billeder, nyhedsbreve, lookbook osv.

  Med andre ord kan dit job bestå af mange ting alt efter interesse – I forbindelse med praktikforløb kører vi en filosofi der fokusere på, at man skal arbejde med noget man brænder for.


Hos Jule-Sweaters er vi et ungt team bestående af 5 helårs-ansatte. Dertil har vi en del sæson-medarbejdere i 4. kvartal, hvor vi har vores travleste periode.


Primære arbejdsopgaver: 

 • Konceptualisering/brainstorming af nye designs.

 • Designe julesweaterudkast til virksomheder i samarbejde med teamet.

 • Re-touchering af diverse designs, baseret på intern og ekstern feedback.

 • Redigere visuelt video-/billedmateriale til markedsføring.

 • Udvikling af salgs- og markedsføringsmateriale til vores største kunder.

 • Opsætning og design af nyhedsbreve.

 • Andre grafiske ad hoc opgaver (efter interesse).

 • Klappe og klø vores kontorhund Knud 🐶


Det er et ekstra plus, hvis du:

Ikke et krav men værd at gøre opmærksom på, hvis du besidder én eller flere af følgende kompetencer.

 • Er dygtig med et kamera.

 • Er interesseret i markedsføring eller SEO.

 • Er bekendt med, eller har erfaring med Shopify.

 • Har indsigt i tøjbranchen.

 • Har andre grafiske designkompetencer.

 • Kan tale andre sprog som bla. norsk, svensk, finsk, tysk, hollandsk, italiensk eller fransk.


Vi tilbyder:

 • Chancen for at være en del af en fed arbejdsplads med et ungt team, hvor der er rig mulighed for at være social med sine kollegaer, både i og udenfor arbejdstiden.

 • Løbende sparing med din mentor igennem hele praktikforløbet.

 • Skræddersyet kompetenceudvikling med unikke workshops i relevante design-teorier eller redskaber, mm.

 • Ekstrem høj fleksibilitet og frihed under ansvar, med mulighed for remote work, tilpasset arbejdskalender mm.

 • En kontorplads med ekstra skærme (eller andre digitale nødvendigheder) på vores kontor/lager i Aarhus, Hasselager.

 • Afsat tid til at lave praktik rapport/hovedopgave.

 • Gratis kaffe og drikkevarer i arbejdstiden.

 • Gratis mad/frokostordning.

 • Muligheden for at få den klart fedeste jule garderobe i din omgangskreds..


Vi søger en praktikant:

 • Der er engageret med gåpåmod samt viljen til at tillægge sig ny viden.

 • Der er samarbejdsvillig og har lyst til at indgå i vores designteam.

 • Der er hjemmevant med adobepakken (Særligt Adobe Illustrator).

 • Der har ordensans og er grundige.

 • Der er kreativ og fyldt med gode idéer.

 • Der har overblik og kan planlægge.

 • Der kan arbejde selvstændigt.


Virksomheden:

 • 1.000.000 jule-sweaters solgt.

 • Aarhus based virksomhed i vækst.

 • Vundet en Børsen Gazelle pris for firmaets vækst i 2021 og 2022.

 • Markedsleder i Europa med særligt fokus markederne; Danmark, Norge, Sverige, Finland, Tyskland, Holland, Italien, Belgien, Schweiz og Frankrig.


Hvis du er interesseret:

Hvis du synes, at det kunne være spændende at være en del af Jule-sweaters teamet så tøv endelig ikke med at sende din ansøgning gennem The Hub, og så vil du blive taget i betragtning til en uforpligtende samtale om samarbejdspotentialet.

 • Har du spørgsmål om stillingen eller jobbet, så kontakt Kent Ove Jensen på mail eller på nummeret nedenfor._______________________________________________________________________________________________________________________________________

English:

The concept at Jule-Sweaters is very simple; we want to make Christmas more joyful than it already is by offering some fun, cozy, and wild Christmas sweaters and accessories.

We design our Christmas sweaters ourselves, but unfortunately, we can't brag about knitting them ourselves, which is probably a good thing for the appearance and quality of the sweaters.


We are looking for a skilled and dedicated intern/student employee who is willing to help save Christmas and spread the christmas hygge!

 • Tasks for the period will include product design, image/video editing, setting up ads, images, newsletters, lookbooks, and more.

 • In other words, your job can involve many different tasks depending on your interests. During the internship, we focus on the philosophy that you should work on something you are passionate about.


At Jule-Sweaters, we are a young team consisting of 5 full-time employees. We also have seasonal employees in the Winter season, which is our busiest period.


Primary tasks:

 1. Conceptualising/brainstorming new designs.

 2. Designing Christmas sweater drafts for companies in collaboration with the team.

 3. Retouching various designs based on internal and external feedback.

 4. Editing visual video/image material for marketing.

 5. Developing sales and marketing materials for our largest customers.

 6. Setting up and designing newsletters.

 7. Other graphic ad hoc tasks (depending on interest).

 8. Pet our sweet office dog Knud 🐶


It's a plus if you have:

 • Photography skills.

 • Interest in marketing or SEO.

 • Familiarity with or experience with Shopify.

 • Insights into the clothing industry.

 • Other graphic design skills.

 • Ability to speak other languages like Norwegian, Swedish, Finnish, German, Dutch, Italian, or French.


We offer:

 • The chance to be a part of a great workplace with a young team, where there are plenty of opportunities to socialize with colleagues, both during and outside of working hours.

 • Ongoing mentoring throughout the entire internship.

 • Tailored competence development with unique workshops in relevant design theories or tools, etc.

 • Extremely high flexibility and freedom with remote work options and a flexible work calendar.

 • A workspace with extra screens (or other digital necessities) at our office/warehouse in Aarhus, Hasselager.

 • Time allocated for internship reports/thesis.

 • Free coffee and beverages during working hours.

 • Free food/lunch provision.

 • The opportunity, to be the proud owner of the by par most fun Christmas wardrobe in your social circle..


We are looking for an intern who:

 • Is motivated and eager to acquire new knowledge.

 • Is cooperative and wants to be part of our design team.

 • Is proficient with the Adobe Suite (especially Adobe Illustrator).

 • Has attention to detail and is thorough.

 • Is creative and full of good ideas.

 • Is organised and can plan effectively.

 • Can work independently.


About the company:

 • 1,000,000 Christmas sweaters sold.

 • A growing company based in Aarhus.

 • Winner of a Børsen Gazelle award for the company's growth in 2021 and 2022.

 • Market leader in Europe, with a special focus on markets including Denmark, Norway, Sweden, Finland, Germany, Holland, Italy, Belgium, Switzerland, and France.


If you are interested:

If you find it exciting to be a part of the Jule-Sweaters team, please don't hesitate to submit your application through The Hub. You will be considered for an informal discussion about the potential for collaboration.

 • If you have any questions about the position or the job, please contact Kent Ove Jensen via email or at the number below.

For more information or questions please contact us at talent@jule-sweaters.dk or phone number 60249022

Perks and benefits

This job comes with several perks and benefits

Free lunch
Free lunch

Flexible working hours
Flexible working hours

Free coffee / tea
Free coffee / tea

Free friday beers
Free friday beers

Skill development
Skill development

Remote work allowed
Remote work allowed

See all 8 benefits

Working at
Jule sweaters

Jule-Sweaters ApS er en dansk julesweater virksomhed, som startede i 2016. Konceptet hos Jule-Sweaters er meget enkelt, vi vil gerne gøre julen endnu mere hyggelig end den er i forvejen, ved at tilbyde nogle sjove, hyggelige og vilde julesweatre og juleaccessories til jer. Vi designer selv vores julesweatre og accessories, men kan desværre ikke prale af at strikke dem selv, hvilket nok også er en god ting for udseendet og kvaliteten af sweaterne. Alle vores sweaters er unisex, så de er både til mænd, kvinder og børn. Vi har en Facebook side, som kan ses via dette link www.facebook.com/julesweaters. Du skal være meget velkommen til at give siden et kig og like, der vil i julemånederne være sjove og hyggelige opslag med vores juleprodukter, herudover kommer der også nogle konkurrencer, hvor der er mulighed for at vinde sjove og fede præmier. Vi er 2 ejere bag julesweaters og vi elsker begge jul. Så hvis du skulle have enten noget ris eller ros, spørgsmål eller andet, så kontakt os endelig, så sidder vi klar i vores julesweatre, til at besvare dit opkald eller din skrivelse.

Read more about Jule sweaters

company gallery image