🚀Product launch🚀 Click here to learn more about The Hub’s new products.

Salary Competitive
Equity 5%

Utdanning:

Gjerne høyere utdanning innen øk/adm., salg/markedsføring, HR., ledelse, virksomhetsstyring, pedagogikk og/eller spesialisering og sertifisering innen personlighets/adferds verktøy eks. MBTI, OPQ, 16PF ...

 

Erfaring:

 • Betydelig leder- salgserfaring fra salgsorganisasjoner og fra Startup/Scaleup bransjen.

 • Erfaring fra ledelse med suksessrik og dokumenterbar resultatforbedring.

 • Kan vise til ekstraordinære resultater og at du har vist at du har vært god over tid!

 • Besitter egne verktøy innen salgsledelse, salgstrening, salgsutvikling, partneroppfølging.

 • Inngående kjennskap til et eller flere utviklingsverktøy, gjerne sertifisert.

 • Inngående kjennskap til markedet/konkurransesituasjonen, trender innen Startups, Scaleups.

 • Bredt nettverk i ulike fagkretser relevant til bransjen.


Rolle – ansvar:

 • Omfatter totalansvaret for innfrielse av salgs- og resultatmål.

 • Du inngår i ledergruppen og rapporterer til daglig leder.

 • Det vil bli gjennomført jevnlige ledermøter hvor vi kollektivt diskuterer vår felles fremtid.

 

Arbeidet består i å:

 • Utvikle og sikre et Partner nettverk.

 • Innsalg via hubs/klynger/inkubatorer/næringshager/kommuner/akademia ...

 • Bidra til å utvikle selskapet i henhold til vedtatte forretningsmål.

 • Sette, følge opp samt sikre selskapets resultat- og måloppnåelse.

 • Gjennomføre og følge opp interne og eksterne salgs møter.

 • Rekruttere, Coache og motivere medarbeidere samt partnere.

 • Planlegge, gjennomføre, måle og følge opp prestasjoner.

 • Sikre salg til definert målgruppe.

 

Personlige egenskaper:

 • God til å drive igjennom forbedringsprosesser i organisasjoner.

 • Utpreget relasjonsbygger som vinner mennesker og vedlikeholder relasjoner.

 • Høy grad av gjennomføringsevne og beslutningskraft.

 • Sterkt opptatt av og god til å motivere andre.

 • Egen drive til å skape målbare resultater.

 • God på å målstyre prosesser og prestasjoner og å omgjøre disse til praktiske tiltak.

 • Positiv miljøskaper som skaper glød og oppmuntring til kollegaer og kunder.

 • Kreativ, innovativ og lærelysten.


Vi tilbyr:

 • Et sterkt operativt og glødende miljø!

 • Et team som lever som de lærer andre.

 • Spennende utviklingsprosess for deg selv og selskapet

 • Resultatbasert avlønning - Partnerskap i hht. egen avtale.


SØKNADSFRIST: 1.7.2023

For more information or questions please contact us at ronny@improvestartups.no or phone number 92804155

Perks and benefits

This job comes with several perks and benefits

Skill development
Skill development

We want to take you from good to great.

Flexible working hours
Flexible working hours

Time is precious. Make it count. Morning person or night owl, this job is for you.

Remote work allowed
Remote work allowed

You know how you perform best. Work from your couch, your favorite cafe or abroad when you feel like it.

Work life balance
Work life balance

Carve out time for your kids, friends and personal cider projects.

Mental health support
Mental health support

We care about your wellbeing. We take stress seriously and support you in times with any mental imbalance.

Working at
Improve Startups AS

A new, digital platform helping Startups, Scaleups and Grown-Up Companies to connect with an ecosystems of Mentors, Coaches, Investors and all kinds of professionals. If you are serious about your company and you are motivated to grow your company - please sign up. We are offering "The Community with a Passion to Improve your Performance" - this is the place to be! No need to spend numerous of hours and time searching for people who you can trust. It`s a lot of strangers out there - I guess we have seen them all:). Our Founders who has 30 years + in the Training and Recruitment Business makes sure we run a decent recruitment process only welcoming skilles and experienced people with the right kind of attitudes and values in life. Join our community and meet other founders and join their groups or discussion forums. Take part in our Webinars or Training Courses or book an appointment with the Mentors helping you out with your issues.

Read more about Improve Startups AS

company gallery image