UX/UI Design Internship - Start 1. semester 2024

Salary Unpaid

Lentii is an intelligent online bookmarking service for people creating an itinerary. Every link is automatically converted to an idea in your itinerary, with the price description and image no matter the source of the link. We are seeking a passionate intern who’s willing to acquire new knowledge. The assignments are, among others, Marketing plan for SoMe content, Dev. on our WP landing page, Dev. of our onboarding tutorial interface.

Check our concept video here: https://lentii.com/what-is-lentii/

 

Scroll for English

 

DK - Om Lentii:

NB: Hvis du ikke har grafisk erfaring, men stadig har gåpåmod på SoMe og marketing, så ansøg venligst på vores andet opslag "Marketing & Content Creation Praktik fra Q1 2023".

Har du nogensinde skulle planlægge en rejse for en gruppe? Hvis ja, så ved du hvor irriterende det kan være, især hvis folk har forskellige meninger. Samtidig bruger folk adskillige upraktiske løsninger til at gemmen og organisere deres forskellige rejse ideer. Vi synes at rejseplanlægning er en alt for bøvlet proces, og at der er plads til at optimere måden hvorpå man gemmer og deler de ideer man støder på forud for en rejse.

 

Lentii er en ung startup virksomhed med placering i hjertet af Aarhus. Lentii er et socialt rejseplanlægnings værktøj, der er designet til at gøre det let at planlægge og dele information mellem rejsende. Gennem Lentii kan man som bruger

 • Blive inspireret gennem vores store katalog af delte rejseplaner eller selv søge frit på nettet for at samle de bedste ideer til sin rejse

 • Dele ideer med dine venner, og hurtig udvælge de bedste ting i kan foretage jer

 • Koordinere rejsen med en fælles kalender

 

Vores vision er at gøre rejseplanlægning til noget, som alle rejsende associerer med noget positivt. At planlægge en rejse skal være sjovt, og noget som man ser frem til – frem for at frygte. Vi er allerede langt henne i udviklingsarbejdet. Vi har lanceret den første version af vores platform, og arbejder løbende på at optimere brugeroplevelsen.

Virksomheden har et kontor i Aarhus, samt et udviklingskontor i Nyborg og Ukraine. Vores team består af tre co-founders, hvor af den ene varetager udvikling af vores tech fra Nyborg og Ukraine.

 

Opgaver:

 • Marketing plan for SoMe content

 • Udvikling på vores WP landingsside

 • UX design research på vores brugerinterface

 • Grafisk materiale til vores SoMe markedsføring

 

Hvad vi kan tilbyde dig:

 • Muligheden for at være en del af et passioneret og ungt startup-team.

 • Chancen for at arbejde på udvikling af indhold til vores blog og SoMe-kanaler

 • Mulighed for indflydelse, i forbindelse med UI designs samt den strategiske planlægning

 • Ekstremt fleksible arbejdsvilkår; herunder mulighed for remote work, tilpasset arbejdskalender, mm.

 

Vi søger:

 • En engageret praktikant med gåpåmod, samt viljen til at tillægge sig ny viden

 • En person som er åbensindet og interesseret i at være en del af et startupmiljø

 • Gerne en person som er iværksætterminded, og ikke er bange for at tænke kreativt og komme ud af sin komfortzone 

 • En person som synes at udviklingen indenfor rejseindustrien er spændende, og som brænder for at kunne være med til at gøre livet lettere for rejsende

 

Hvis man besidder flydende kundskaber indenfor enten;  tysk, fransk eller spansk, er det bestemt et plus men ikke et krav

 

Krav:

 • Flydende engelskkundskaber, både skriftligt og mundtligt

 • At man har gåpåmod og er pligtopfyldende

 • Erfaring med Wordpress, både indenfor design, udvikling og SEO

 • Mestre Adobe pakken og kan lave grafisk design baseret på disse programmer

 

Ansvarsområder:

 • UX research og UI design handovers

 • SoMe grafik

 • WP page designs

 • Mail automations 

 

Hvis du synes at det kunne være spændende, at være en del af et startup der operere på et marked i rivende udvikling, så send din ansøgning til The Hub. Har du spørgsmål, så kontakt os på mail eller på telefon 27509735, og vi kan arrangere et møde.

 

NB: Ansøgninger kan kun sendes via ansøgningslinket.

 

 

ENG - About Lentii:

NB: If you do not have graphic experience but still have the drive for SoMe and marketing, please apply on our other post, "Marketing & Content Creation Internship from Q1 2023".

Have you ever planned a trip for a group? If so, then you know how frustrating it can be – especially if people have several different opinions. Travel planning is too tedious, so we have created a platform that aims to make it easy for you to store all the best ideas in one place.

 

Lentii is a young startup company located in Aarhus. Lentii is an online social travel tool that is designed to enable the discovery of information between travelers. Through Lentii, you can:

 • Get inspired either through our vast catalog of shared travel plans or browse the web and collect the best ideas

 • Share ideas with your friends and select the best things to do

 • Coordinate and travel with one shared calendar

 

Our vision is to make travel planning fun instead of being tedious, stressful, and complicated by gathering the essential tools in one place. We are already far ahead in the development of the platform. We have already launched the platform's first version and are continuously improving the user experience.

The company has an office in Aarhus and a development office in Nyborg and Ukraine. Our team comprises two founders and a highly capable partner undertaking the development. His team consists of one front-end and one back-end developer.

 

Assignments:

 • Marketing plan for SoMe content

 • Development on our WP landing page

 • UX design research on our interface

 • Graphic material for our SoMe marketing content

 

We offer you:

 • The opportunity to work in a passionate, young, yet competent startup team.

 • A chance to be working on developing content for the onsite blog and SoMe channels

 • The possibility for influence in connection with the UI design and the strategic planning 

 • Extremely flexible working terms, including working remotely, working when it fits your calendar best, etc.

 

We are looking for:

 • A passionate intern with a willingness to acquire new knowledge

 • A person who’s open-minded and interested in being part of a startup environment

 • Someone who’s entrepreneurial and not afraid to think creatively and get outside their comfort zone

 • A person who believes that the travel industry is exciting and who’s passionate help make life easier for travelers worldwide

 

It is a plus but not a requirement if you possess a full professional proficiency in either; Danish, German, French, or Spanish.

 

Requirements:

 • Fluent English skills, both in writing and verbally

 • That you are determined and dutiful

 • Experience with WordPress, both within design, development, and SEO

 • Master the Adobe package and can make graphic design based on these programs

 

Position responsibilities:

 • UX research and UI design handovers

 • SoMe graphics

 • WP page designs

 • Mail automations

 

If you think it might be exciting to be part of a startup operating in a market in rapid development, please apply via The Hub. If you have questions, contact us by mail or phone at +45 2750 9735.

 

NB: Application can only be sent through the apply link.

For more information or questions please contact us at talent@lentii.com or phone number +45 27509735

Perks and benefits

This job comes with several perks and benefits

Flexible working hours
Flexible working hours

Free coffee / tea
Free coffee / tea

Near public transit
Near public transit

Social gatherings
Social gatherings

Free friday beers
Free friday beers

Skill development
Skill development

See all 7 benefits

Working at
Lentii ApS

Lentii is the most versatile social travel tool on the market. Through Lentii you can easily coordinate the journey from the comfort of your browser. We make it easy for you to store all the best ideas in one place. Like Pinterest, our browser extension can store content from any website.  Save and share inspiration and ideas. You can quickly agree on what you want to rent, buy or experience during the trip.Our vision is to make travel planning fun, by gathering the essential tools in one place. We are are a dedicated team that aspires to change the way that people and groups manage the travel-planning. Our vision is to make travel planning fun, by gathering the essential tools in one place. If you have ever had to plan a trip for a group, then you know how frustrating it can be – especially if people have several different opinions. There are millions of things to do on a trip, and the best ideas are most often found across many different websites. Usually, everyone have to meet up, to settle on what to do for the trip. Lentii turns this tedious process on its head and makes travel-planning a fun experience. Now, no one have to end up planning all the activities by themselves. Lentii makes it a collaborative and enjoyable experience.

Read more about Lentii ApS

company gallery image