Vil du drive den teknologiske utviklingen av arkitektbransjen?

Salary Competitive
Equity To be negotiated

Føler du at mye av tiden din går til rutineoppgaver og at de arkitektfaglige kvalitetene er det første som blir kuttet?

 

Ønsker du tettere samspill mellom arkitekt og utbygger, hvor konkrete idéer raskt kan testes og forkastes til dere kommer frem til den beste løsningen?

 

Parallelo er et digitalt verktøy som benytter parametrisk design for å hjelpe arkitekter å generere leilighetsplaner.

 

Hensikten er å frigjøre vi mer av den kreative kraften til arkitektene, som kan bruke mer av sin kapasitet til konseptuelt arbeid, formgivning og å finne nye, bærekraftige løsninger med høy bo-kvalitet. 

 

Vi mener digitalisering av byggebransjen vil gi arkitekten større innflytelse, som igjen vil føre til vakrere, mer bærekraftige og funksjonelle byer og nabolag enn det vi ofte ser i dag.

 

Med frisk kapital og store, internasjonale ambisjoner skalerer vi nå opp teamet, og søker arkitekter til å være med på å drive den teknologiske utviklingen av bransjen, sammen med teknologer, designere, forretningsutviklere som til sammen utgjør et spennende fagmiljø.

 

Din jobb er å drive den teknologiske utviklingen i egen bransje

Som ARKITECH kombinerer du din arkitektfaglige kompetanse med din teknologiske interesse. Du vil du jobbe med arkitekter og utbyggere for å hjelpe de ta i bruk og få verdi av vårt produkt.  Helt konkret innebærer dette å:

Utvikle produktet videre ved å definere og systematisere parametere som skal integreres i programvaren

Hjelpe tech-teamet å utvikle produktet videre på en måte som gir mening for arkitekter

Være «superbruker» av produktet, og støtte arkitektene med å ta dette i bruk i prosjekter, samt lære opp arkitekter i å bruke verktøyet på egen hånd

Aktivt søke tilbakemeldinger fra kunder og ta disse med tilbake til oss andre i selskapet for videre produktutvikling


Vi tror dette er noe for deg dersom du:

  • Er utdannet arkitekt. Du har erfaring fra prosjektering av store boligprosjekter. Erfaring med arbeid fra tidligfase og mulighetsstudier er et pluss, men ikke et krav

  • Har en interesse for teknologi. Vi vil gi deg opplæring i parametrisk design og vårt produkt, men interessen for hvordan teknologi kan anvendes for å muliggjøre bedre arkitektur må komme fra deg selv

  • Ønsker å være med å skape noe nytt. Vi er en norsk startup med globale ambisjoner. Du deler vårt ønske om drive den teknologiske utviklingen av arkitektbransjen.

Vi tilbyr:

  • Gode betingelser. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn, og legger på 7% i sparing som du kan nyte når du blir gammel og grå

  • Faglig bredde. Du vil jobbe sammen med mange ulike arkitektkontorer som vil gi deg innsyn i hvordan ulike miljøer tenker og jobber – og ikke minst et stort nettverk

  • Faglig dybde. Du vil ligge i front når det kommer til parametrisk arkitektur og gjennom et år er det sannsynligvis ingen andre arkitekter i Norge som vil tegne flere kvadratmeter bolig enn deg

  • Mulighet for eierskap. Dersom du ønsker det, kan du ta del i vårt opsjonsprogram og dermed eie en del av suksessen du er med på å bygge

For more information or questions please contact us at ok@parallelo.io or phone number 90594724

Perks and benefits

This job comes with several perks and benefits

Flexible working hours
Flexible working hours

Time is precious. Make it count. Morning person or night owl, this job is for you.

Free coffee / tea
Free coffee / tea

Get your caffeine fix to get you started and keep you going.

Social gatherings
Social gatherings

Social gatherings and games; hang out with your colleagues.

Near public transit
Near public transit

Easy access and treehugger friendly workplace.

Equity package
Equity package

Want to be a partner? Look no further.

Pension plan
Pension plan

We take care of you, even when you are old and wrinkly.

See all 9 benefits

Working at
Parallelo

Parallelo sin ambisjon er å frigjøre mer av det kreative potensialet i byggeprosessen av store boligprosjekter - og dermed gjøre det mulig for arkitekter og utbyggere å designe vakrere, mer funksjonelle og mer bærekraftige byer. Vårt første initiativ - idéen selskapet er basert på - er en software som benytter parametrisk design for å automatisk generere leilighetsplaner i store boligprosjekter. Dette frigjør arkitekter for tusenvis av timer i prosjekter og frigjør tid og kapasitet til de kreative og virkelig utfordrende oppgavene. Ved å benytte Parallelo, kan arkitekter og utbyggere starte samarbeidet tidligere, iterere raskere, og jobbe tettere gjennom prosessen. Vi går inn i en aggressiv vekstfase og bygger nå et team bestående av arkitekter, utviklere, designere og teknologer som ønsker å være med på å radikalt endre hvordan nabolag og byer designes.

Read more about Parallelo

company gallery image