Marketing & Content Creation Praktik fra Q1 2022

Salary Unpaid

Lentii is an intelligent online bookmarking service for people who are in the midst of creating an itinerary. Every link is automatically converted to an idea in your itinerary, with the price description and image no matter the source of the link. We are seeking a passionate intern who’s willing to acquire new knowledge. The assignments are among others; Marketing plan for SoMe content, Dev. on our WP landing page, Dev. of our onboarding tutorial interface

Check our concept video here: https://lentii.com/what-is-lentii/

 

Scroll for English


DK - Om Lentii:

Har du nogensinde skulle planlægge en rejse for en gruppe? Hvis ja, så ved du hvor irriterende det kan være, især hvis folk har forskellige meninger. Samtidig bruger folk adskillige upraktiske løsninger til at gemmen og organisere deres forskellige rejse ideer. Vi synes at rejseplanlægning er en alt for bøvlet proces, og at der er plads til at optimere måden hvorpå man gemmer og deler de ideer man støder på forud for en rejse.

Lentii er en ung startup virksomhed med placering i hjertet af Aarhus. Lentii er et socialt rejseplanlægnings værktøj, der er designet til at gøre det let at planlægge og dele information mellem rejsende. Gennem Lentii kan man som bruger

 • Blive inspireret gennem vores store katalog af delte rejseplaner eller selv søge frit på nettet for at samle de bedste ideer til sin rejse

 • Dele ideer med dine venner, og hurtig udvælge de bedste ting i kan foretage jer

 • Koordinere rejsen med en fælles kalender

Vores vision er at gøre rejseplanlægning til noget, som alle rejsende associerer med noget positivt. At planlægge en rejse skal være sjovt, og noget som man ser frem til – frem for at frygte. Vi er allerede langt henne i udviklingsarbejdet. Vi har lanceret den første version af vores platform, og arbejder løbende på at optimere brugeroplevelsen.

Virksomheden har et kontor i Aarhus, samt et udviklingskontor i Nyborg og Ukraine. Vores team består af tre co-founders, hvor af den ene varetager udvikling af vores tech fra Nyborg og Ukraine.


Opgaver:

 • Marketing plan og SoMe content

 • Content creation af rejseplaner for SEO traffik and forbedret bruger onboarding

 • Kampagnestrategi og valg marketing kanaler samt ”tone of content”


Generelle opgaver:

 • Udvikle content for vores onsite blog

 • Udvikle content for vores sociale sider – Facebook og LinkedIn

 • Mulighed for at have indflydelse på strategiske beslutninger i forbindelse med virksomhedens videre strategiske planlægning

 • Opsætning af mail flow


Faciliteter

 • Fri kaffe

 • Eget hæve/sænkebord på et kontor i et kreativt ungt startupmiljø

 • Rig mulighed for at sparre med kontorfællesskabets øvrige virksomheder

 • Placering i hjertet af Aarhus i den nye Navitas bygning

 • Kantine med et lækkert udvalg af varm mad, med den yndige udsigt til Aarhus havn og Dokk 1


Vi søger:

 • En engageret praktikant med gåpåmod, samt viljen til at tillægge sig ny viden

 • En person som er åbensindet og interesseret i at være en del af et startupmiljø

 • Gerne en person som er iværksætterminded, og ikke er bange for at tænke kreativt og komme ud af sin komfortzone

 • En person som synes at udviklingen indenfor rejseindustrien er spændende, og som brænder for at kunne være med til at gøre livet lettere for rejsende

 • Hvis man besidder flydende kundskaber indenfor enten; dansk, tysk, fransk eller spansk, er det bestemt et plus men ikke et krav


Krav:

 • Flydende engelskkundskaber, både skriftligt og mundtligt

 • At man har gåpåmod og er pligtopfyldende

 • Teoretisk forståelse for markedsføring

 • Erfaring med tekstforfatning er bestemt et plus

Hvis du synes at det kunne være spændende, at være en del af et startup der operere på et marked i rivende udvikling, så send din ansøgning gennem The Hub. Har du spørgsmål, så kontakt os på mail eller på 27509735, og vi kan arrangere et møde.

  

 

ENG - About Lentii:

Have you ever planned a trip for a group? If so, then you know how frustrating it can be – especially if people have several different opinions. We find that travel planning is too tedious, and this is why we have created a platform that aims to make it easy for you to store all the best ideas in one place.

Lentii is a young startup company located in Aarhus. Lentii is an online social travel-tool that is designed to enable the discovery of information between travelers. Through Lentii you can:

 • Get inspired either through our vast catalog of shared travel plans or browse the web and collect the best ideas

 • Share ideas with your friends and select the best things to do

 • Coordinate and travel with one shared calendar

Our vision is to make travel planning fun instead of being tedious, stressful, and complicated by gathering the essential tools in one place. We are already far ahead in the development of the platform. We have already launched the first version of the platform, and are continuously improving the user experience.

The company has an office in Aarhus, as well as a development office in Nyborg and Ukraine. Our team consists of two founders and a highly capable partner that undertakes the development. His team consists of one front-end and one back-end developer.


Assignments:

 • Marketing plan for SoMe content

 • Content creation of inspiration itineraries for SEO traffic and improved user onboarding

 • Campaign strategy and choice marketing channels as well as "tone of content”


General Tasks:

 • Developing content for the onsite blog

 • Development of content for the social webpage - LinkedIn

 • The possibility for strategic influence, in connection with the company strategy and the strategic planning

 • Mail flow set-up


Facilities:

 • Free coffee

 • A height-adjustable table in an office surrounded by a creative young startup environment

 • Opportunity to connect with the other companies of the office community

 • Location close to the center of Aarhus, at the new Navitas building

 • A nice canteen with a nice selection of warm meals, with the lovely view of Aarhus Harbour and Dook 1 in the background


We are looking for:

 • A passionate intern with a willingness to acquire new knowledge

 • A person who’s open-minded and interested in being part of a startup environment

 • Someone who’s entrepreneurial and not afraid to think creatively and get outside their comfort zone

 • A person who believes that the travel industry is exciting and who’s passionate help make life easier for travelers worldwide

 • If you possess a full professional proficiency within either; Danish, German, French, or Spanish, it is a plus but not a requirement


Requirements:

 • Fluent English skills, both in writing and verbally

 • That you are determined and dutiful

 • Theoretical understanding of marketing

 • experience with copywriting is a plus

 

If you think it might be exciting to be part of a startup, operating in a market in rapid development, please apply via The Hub. If you have questions, contact us by mail or phone at +45 2750 9735.

For more information or questions please contact us at talent@lentii.com or phone number 27509735

Perks and benefits

This job comes with several perks and benefits

Flexible working hours
Flexible working hours

Time is precious. Make it count. Morning person or night owl, this job is for you.

Free coffee / tea
Free coffee / tea

Get your caffeine fix to get you started and keep you going.

Near public transit
Near public transit

Easy access and treehugger friendly workplace.

Social gatherings
Social gatherings

Social gatherings and games; hang out with your colleagues.

Free friday beers
Free friday beers

Friday is something special, let's enjoy a beer together.

Working at
Lentii ApS

Lentii is the most versatile social travel tool on the market. Through Lentii you can easily coordinate the journey from the comfort of your browser. We make it easy for you to store all the best ideas in one place. Like Pinterest, our browser extension can store content from any website.  Save and share inspiration and ideas. You can quickly agree on what you want to rent, buy or experience during the trip.Our vision is to make travel planning fun, by gathering the essential tools in one place. We are are a dedicated team that aspires to change the way that people and groups manage the travel-planning. Our vision is to make travel planning fun, by gathering the essential tools in one place. If you have ever had to plan a trip for a group, then you know how frustrating it can be – especially if people have several different opinions. There are millions of things to do on a trip, and the best ideas are most often found across many different websites. Usually, everyone have to meet up, to settle on what to do for the trip. Lentii turns this tedious process on its head and makes travel-planning a fun experience. Now, no one have to end up planning all the activities by themselves. Lentii makes it a collaborative and enjoyable experience.

Read more about Lentii ApS

Similar jobs

Communication Internship at Impact Travel Startup
TripDoodler Copenhagen Internship
Product Marketing Intern with a passion for Travel & Sustainability
TripDoodler Copenhagen Internship
Social Media Internship at Sustainable Travel Startup
TripDoodler Copenhagen Internship
AdOps Intern
Sybo Games Copenhagen Internship
Graphic Design Intern
Stella Angelo Copenhagen Internship