Digital Marketing Officer

Development Goals Forum Oslo Internship
Salary Unpaid
Development Goals Forum (DGF) søker et talentfullt, ressurssterkt og energisk individ som kan være ansvarlig for vår strategi for digital markedsføring og sosiale medier. Det er viktig at du kan planlegge og overvåke vår løpende tilstedeværelse på sosiale medier. Du vil være en viktig del av vårt lille markedsteam og vil samarbeide med andre for å skape en sterk tilstedeværelse som er overbevisende og unik.

Description in English below!


Har du erfaring med digital markedsføring? Kom og bli med i en flott organisasjon forpliktet til å skape en mer bærekraftig fremtid.

Vi er først og fremst på utkikk etter noen som kan ta initiativ og komme med kreative løsninger, men det er gunstig hvis du har noen av følgende egenskaper:

 • Kvalifikasjoner innen digital markedsføring eller har erfaring med å jobbe med digital markedsføring

 • Arbeidskunnskap om alle plattformer på sosiale medier: Facebook, Instagram, Twitter etc.

 • God forståelse for hvordan man kan opprettholde en varig digital forbindelse med vår målgruppe

 • Du er strategisk og vet hva det beste innholdet er for å levere både inspirasjon og utdanning til målgruppen vår

 • Kunnskap om Google- og Facebook-annonser - ikke et krav.

 • Motivert, med evne til å jobbe både selvstendig og i team

Jobben vil vare mellom 3 til 6 måneder, med muligheter for mer arbeid etter. Vi forventer at du forplikter deg til å jobbe rundt 8 timer i uken, og vi foretrekker at du bor i eller rundt Oslo, selv om hjemmekontor er mulig.

Hva du kan forvente på DGF:

 • Denne jobben er ubetalt, men du vil få verdifull erfaring med å jobbe i en raskt voksende organisasjon

 • Mulighet for å bygge ferdighetene dine og utvide det profesjonelle nettverket ditt

 • Fleksibel arbeidstid, med muligheter for hjemmekontor

 • Du vil ha et dedikert og talentfullt team rundt deg, som vil føles mer som familie enn kolleger

 • Delt kontorlokale på Greenhouse, Oslo

Hvis du er interessert, send oss gjerne din CV og et søknadsbrev. Vis oss dine ferdigheter, og ikke vær redd for å være kreativ!

Developments Goals Forum(DGF) knytter ungdom, politikere og bedrifter sammen for å skape arenaer der de kan dele ideer, samarbeide og diskutere løsninger for en mer bærekraftig fremtid. Vi organiserer et årlig bærekrafts forum, tilbyr konsulenttjenester og jobber med forskjellige innovative prosjekter sammen med våre partnere for å spre kunnskap, oppmuntre til dialog og fremme handling for en mer bærekraftig verden. Les mer om oss på vår hjemmeside https://dgforum.no.


ENGLISH

Are you experienced with digital marketing? Come join a great organization committed to creating a more sustainable future.

Development Goals Forum (DGF) is seeking a talented, resourceful and energetic individual who can be responsible for our digital marketing and social media strategy. It is important that you can plan and monitor our ongoing presence on social media. You'll be an integral part of our small marketing team and will work with others to create a strong presence that is compelling and unique.

We are first and foremost looking for someone who can take initiative and come up with creative solutions, but is beneficial if you possess some of the following qualities:

 • Qualifications in Digital Marketing or have experience working with digital marketing

 • Working knowledge of all social media platforms: Facebook, Instagram, Twitter etc. 

 • Good understanding of how to maintain a lasting digital connection with our community

 • Strategize the best content to deliver both inspiration and education to our community 

 • Knowledge of Google and Facebook ads -  not a requirement. 

 • Self-motivated with the ability to work both independently and in a team setting

The job  will last between 3 to 6 months, with possibilities for more work after. We expect you to commit to work around 8 hours a week, and we prefer that you live in or around Oslo, although remote work is possible. 

What you can expect at DGF:

 • This job is unpaid, but you will gain valuable experience working in a fast-growing organisation

 • Opportunity to build your skills and grow your professional network

 • Flexible working hours, with possibilities for remote work

 • You will have a dedicated and talented team around you, which will feel more like family than colleagues

 • Shared Office space at Greenhouse, Oslo

If you are interested, please send us your CV and a cover letter. Show us your skills, and don’t be afraid to be creative!

Development Goals Forum (DGF) connects youth, politicians and businesses to create arenas where they can share ideas, collaborate and discuss solutions for a more sustainable future. We organise an annual sustainability forum, offer consulting services and work on different innovative projects together with our partners to spread knowledge, encourage dialogue and promote action for a more sustainable world. Read more about us on our website https://dgforum.no.

For more information or questions please contact us at kinga@dgforum.no

Perks and benefits

This job comes with several perks and benefits

Skill development
Skill development

We want to take you from good to great.

Near public transit
Near public transit

Easy access and treehugger friendly workplace.

Working at
Development Goals Forum

Development Goals Forum (DGF) is an organisation based in Oslo with the purpose of bringing awareness to the Sustainable Development Goals (SDGs). The organisation stemmed from a common frustration about the existing gap between decision-makers and young people. Since then, our organisation has grown from being primarily driven by youth to a much broader audience that consists of a diverse range of actors and organisations that are dedicated to the SDGs. We are driven by the desire to work for a sustainable future where no voice is unheard nor anyone is left behind, which is why we created an arena for discussion and dialogue..

Read more about Development Goals Forum

Similar jobs

Female native British speaker
The Art Trotter Oslo Internship
Marketing Intern
Snowroller Oslo Internship
Social Media Marketing Intern
Sci-Code AS Oslo Internship
SEO Manager (Volunteer Remote Position)
Generation Mobility Oslo Part-timeInternship
Marketing Analytic (Volunteer Position)
Generation Mobility Oslo StudentInternship