Graphic Designer

Development Goals Forum Oslo Internship
Salary Unpaid
Development Goals Forum (DGF) er på jakt etter en talentfull grafisk designer som kan bli med i teamet vårt. Grafisk designer vil være ansvarlig for å utvikle og konseptualisere den visuelle identiteten til DGF og utvikle en ny identitet for DGF2021, vårt årlige ukelange bærekrafts forum. Du vil være en viktig del av vårt lille markedsteam og vil samarbeide med andre for å skape en sterk tilstedeværelse som er overbevisende og unik.

Description in English below!


Vi er først og fremst på utkikk etter noen som kan ta initiativ og komme med kreative løsninger, men det er gunstig hvis du har noen av følgende egenskaper:

 • Kvalifikasjoner innen grafisk design og / eller erfaring med grafisk design

 • Sterk digital design og komposisjonelle ferdigheter

 • Utmerkede IT-ferdigheter, spesielt innen design og foto, redigeringsprogramvarer

 • Arbeidskunnskap om forskjellige SoMe plattformer og du vet hva slags innhold som fungerer der.

 • Evne til å produsere innhold for alle SoMe plattformene våre (Facebook, Instagram, Twitter osv.)

 • Nøyaktighet og oppmerksomhet på detaljer

Jobben vil vare mellom 3 til 6 måneder, med muligheter for mer arbeid etter. Vi forventer at du forplikter deg til å jobbe rundt 8 timer i uken, og vi foretrekker at du bor i eller rundt Oslo, selv om hjemmekontor er mulig.

Hva du kan forvente på DGF:

 • Denne jobben er ubetalt, men du vil få verdifull erfaring med å jobbe i en raskt voksende organisasjon

 • Mulighet for å bygge ferdighetene dine og utvide det profesjonelle nettverket ditt

 • Fleksibel arbeidstid, med muligheter for hjemmekontor

 • Du vil ha et dedikert og talentfullt team rundt deg, som vil føles mer som familie enn kolleger

 • Delt kontorlokale på Greenhouse, Oslo

Hvis du er interessert, send oss gjerne din CV, portefølje og et søknadsbrev. Vis oss dine ferdigheter, og ikke vær redd for å være kreativ!

Developments Goals Forum(DGF) knytter ungdom, politikere og bedrifter sammen for å skape arenaer der de kan dele ideer, samarbeide og diskutere løsninger for en mer bærekraftig fremtid. Vi organiserer et årlig bærekrafts forum, tilbyr konsulenttjenester og jobber med forskjellige innovative prosjekter sammen med våre partnere for å spre kunnskap, oppmuntre til dialog og fremme handling for en mer bærekraftig verden. Les mer om oss på vår hjemmeside https://dgforum.no.


ENGLISH

Development Goals Forum (DGF) is looking for a talented Graphic Designer to join our team. The Graphic Designer will be responsible for developing and conceptualizing the visual identity of DGF and develop a new identity for DGF2021, our annual week-long sustainability forum.

You'll be an integral part of our small marketing team and will work with others to create a strong presence that is compelling and unique.


You'll be an integral part of our small marketing team and will work with others to create a strong presence that is compelling and unique.

We are first and foremost looking for someone who can take initiative and come up with creative solutions, but is beneficial if you possess some of the following qualities: 

 • Qualifications in Graphic Design and/or experience working with graphic design

 • Strong digital design and compositional skills

 • Excellent IT skills, especially with design and photo-editing software

 • Working knowledge of the different social media platforms and know what content works where. 

 • Ability to produce content for all of our social media platforms (Facebook, Instagram, Twitter etc.)

 • Excellent time management and organisational skills

 • Accuracy and attention to detail

The job will last between 3 to 6 months, with possibilities for more work after. We expect you to commit to work around 8 hours a week, and we prefer that you live in or around Oslo, although remote work is possible. 

What you can expect at DGF:

 • This job is unpaid, but you will gain valuable experience working in a fast-growing organisation

 • Opportunity to build your skills and grow your professional network

 • Flexible working hours, with possibilities for remote work

 • You will have a dedicated and talented team around you, which will feel more like family than colleagues

 • Shared Office space at Greenhouse, Oslo

If you are interested, please send us your CV, portfolio and a cover letter. Show us your skills, and don’t be afraid to be creative!

Development Goals Forum (DGF) connects youth, politicians and businesses to create arenas where they can share ideas, collaborate and discuss solutions for a more sustainable future. We organise an annual sustainability forum, offer consulting services and work on different innovative projects together with our partners to spread knowledge, encourage dialogue and promote action for a more sustainable world. Read more about us on our website https://dgforum.no.

For more information or questions please contact us at kinga@dgforum.no

Perks and benefits

This job comes with several perks and benefits

Skill development
Skill development

We want to take you from good to great.

Near public transit
Near public transit

Easy access and treehugger friendly workplace.

Working at
Development Goals Forum

Development Goals Forum (DGF) is an organisation based in Oslo with the purpose of bringing awareness to the Sustainable Development Goals (SDGs). The organisation stemmed from a common frustration about the existing gap between decision-makers and young people. Since then, our organisation has grown from being primarily driven by youth to a much broader audience that consists of a diverse range of actors and organisations that are dedicated to the SDGs. We are driven by the desire to work for a sustainable future where no voice is unheard nor anyone is left behind, which is why we created an arena for discussion and dialogue..

Read more about Development Goals Forum

Similar jobs

Fast growing startup is looking for a web designer (remote)
Globuzzer Norway InternshipStudent