Ohjelmistokehityksen FastTrack-koulutus

Salary Unpaid

Haluatko löytää uuden työpaikan ohjelmistokehityksen parista? Haluatko oppia nopeasti ne työkalut ja taidot, joita yritykset edellyttävät ohjelmistokehityksen tehtäviin tähtääviltä hakijoilta? Entä tuoda oman ammatillisen osaamisesi houkuttelevasti esiin verkossa? Mikäli vastauksesi on kyllä, hae mukaan Ohjelmistokehityksen FastTrack-koulutukseen. Koulutus toimii kiihdytyskaistana kohti ohjelmistokehityksen työpaikkaa tai RekryKoulutusta.


Opiskelu

Ohjelmistokehityksen FastTrack-koulutuksessa on täysin työelämälähtöistä. Aikaa ei hukata mihinkään turhaan, vaan keskitytään pelkästään tämän päivän työelämässä tarvittavien ohjelmistokehityksen taitojen oppimiseen. Jokaiselle koulutettavalle luodaan henkilökohtainen opintosuunnitelma, jossa huomioidaan jo aikaisemmin hankittu osaaminen.

Koulutuksessa opiskeltavia aiheita ovat erilaiset sovelluskehityksen teemat. Nämä valitaan osallistujan valmiuksien ja mielenkiinnon mukaisesti siten, että opinnot tukevat mahdollisimman hyvin työelämään sijoittumista. Opiskelu tapahtuu verkko-oppimisympäristöissä. Opintojen aikana koulutettava luo itselleen päivitetyn CV:n ja LinkedIn-profiilin sekä näiden lisäksi profiilin GitHubiin, johon koulutettava tekee osaamista osoittavan projektin, jossa lähdekoodi on julkinen. Tämä julkinen projekti toimii koulutuksen jälkeen osallistujan osaamisportfoliona.

 

Uraohjaus

Ammattiosaamisen ohella koulutukseen kuuluu tärkeänä osana kannustava ja rinnalla kulkeva uraohjaus koko ohjelman ajan. Uraohjaus sisältää henkilökohtaista uravalmennusta sekä koulutusta sisältäen mm. modernin työnhaun kurssin.
Yksilövalmennuksessa koulutettavaa ohjataan kokonaisvaltaisesti ammatillisen kehittymisen ja työllistymisen saavuttamisessa. 

Yksilövalmennus on luonteeltaan sparraavaa, ratkaisukeskeistä ja käytännönläheistä. Uraohjauskeskustelut ovat koulutettavan ja uraohjaajan välisiä luottamuksellisia keskusteluita, joissa koulutettavalla on mahdollisuus keskustella uratavoitteista, työnhausta, opiskeluvalinnoista ja muista työelämään liittyvistä asioista.

 

Koulutuksen tavoite

Koulutuksen tavoitteena on kehittää merkittävästi hakijan mahdollisuutta työllistyä
ohjelmistokehityksen työtehtäviin. Ohjelmistokehityksen FastTrack-koulutus toimii kiihdytyskaistana kohti Ohjelmistokehityksen RekryKoulutusta. Koulutuksen aikana osallistujat pääsevät tutustumaan yhteistyöyrityksiimme, jotka etsivät uusia osaajia RekryKoulutukseen. Ohjelmistokehityksen FastTrack-osallistujana olet etulöyntiasemassa nappaamassa paikkasi RekryKoulutuksesta.


Hakeminen


Koulutukseen on kaksivaiheinen haku. Muistathan täyttää molemmat lomakkeet.

1. Täytä hakemus painikkeesta: Hae tähän koulutukseen

2. Täytä hakemus TE-toimistolle https://koulutukset.te-palvelut.fi/kt/708096 (”Hae tähän koulutukseen”-painikkeen kautta).

3. Jatkoon päässeille henkilöille lähetämme erikseen kutsun haastatteluun ja täyttämään CoreSeer-osaamisprofiilin


Huomioithan, että onnistunut haku koulutukseen edellyttää molempien hakemuksien täyttämistä.


Lisätietoja


Ohjelmistokehityksen FastTrack -intensiivikoulutus on työvoimakoulutusta, joka toteutetaan Etelä-Pohjanmaan alueella yhteistyössä TE-palveluiden, ELY-keskuksien ja CoreSeer Companyn kanssa. Ohjelma on suunnattu työttömille tai työttömyysuhan alaisille työnhakijoille.

Lisätietoja hakumenettelystä ja työpaikoista: CoreSeer Company, koulutusvastaava Senja Luoma,
puh +358 44 561 0995, senja.luoma@coreseer.com

For more information or questions please contact us at senja.luoma@coreseer.com or phone number +358 44 561 0995

Perks and benefits

This job comes with several perks and benefits

Flexible working hours
Flexible working hours

Time is precious. Make it count. Morning person or night owl, this job is for you.

Free coffee / tea
Free coffee / tea

Get your caffeine fix to get you started and keep you going.

Near public transit
Near public transit

Easy access and treehugger friendly workplace.

Social gatherings
Social gatherings

Social gatherings and games; hang out with your colleagues.

Equity package
Equity package

Want to be a partner? Look no further.

Pension plan
Pension plan

We take care of you, even when you are old and wrinkly.

See all 10 benefits

Working at
CoreSeer

At CoreSeer, we aim to future-proof our users’ skill sets, preparing them for the job market through an AI-driven professional development platform and intelligent education and career coaching service. We are working hard to help people learn the skills that they need to make themselves future-proof and more marketable and change their lives for the better. We know that there are skills that will remain in-demand and marketable, and we want to afford people easier access to those skills, empowering them to learn what they need to learn in a way that is encouraging, fun, efficient, and effective. The ideal future of CoreSeer is one in which the users are growing both personally and professionally. At the heart of the CoreSeer platform is the recommendation engine, which guides people toward the occupations, skills, jobs, online-courses, lessons, and other opportunities that suit them best. We are drawing upon information about people’s needs, where they see their education or career path headed, and what will serve their futures best – accounting for all of these variables as we match people to the content that is available through CoreSeer. This means that, unlike other platforms that force users to make decisions about their education or career choices, we are offering a form of automated mentoring for our users, encouraging them to follow one path or another based on the results that they want to see.

Read more about CoreSeer

company gallery image