Sales Development Representative

Salary Unpaid

***ENGLISH BELOW***

Barma søger en kvalificeret praktikant til vores salgsteam, som huserer i Brabrand, Aarhus. Praktikperioden tilpasses efter dit og Barmas behov, og så det passer med dit skoleforløb. 

Som praktikant i Barmas salgsteam vil du være med til at udvikle salgsstrategier, generere og følge op på leads, booke demo-møder med potentielle kunder og lave tilbud efter kundernes behov. Efter en praktikperiode hos Barma vil du være i stand til at håndtere både kold og varm kanvas og følge en kunde helt i mål fra den spæde startinteresse. Du vil undervejs blive oplært og vejledt af en salgsleder, der har været ansvarlig for mere end 100 salgsmedarbejdere i løbet af hans mange års erfaring med salg.

Du bør forberede dig på at arbejde i en voksende virksomhed med et travlt og motiverende arbejdsmiljø, hvor du vil afslutte din praktikperiode med en bred erfaring inden for salg og mødebooking.


Hvad kan du forvente af din praktikperiode?

I løbet af din praktik vil dine primære opgaver omhandle salg og mødebooking. Nedenfor er en liste af arbejdsområder, som du potentielt vil kunne arbejde med i din praktikperiode. I en forventningsafstemmende samtale med Barma vil dine konkrete arbejdsområder og -opgaver blive aftalt, så både dine og Barmas behov indfries.

 • Generer og følg op på leads.

 • Foretag opkald til potentielle kunder gennem Ringover.

 • Book møder og gennemfør produkt-demoer.

 • Email-korrespondancer med eksisterende og potentielle kunder.

 • Social-selling gennem Sales Navigator - LinkedIn.

 • Udfør kundeservice for nye kunder.

 • Deltag i kunde- og leverandørmøder.

 • Håndter salg og kunder i CRM-systemet Pipedrive.

Vi søger en praktikant, der besidder følgende kvalifikationer:

 • Evner multitasking og er i stand til at tage initiativ.

 • Er proaktiv og har en can-do-attitude.

 • Er lærenem og er i stand til at tage selvstændige beslutninger.

 • Er målfokuseret og stræber efter at nå dine mål.

 • Er ekstrovert, social og veltalende.

 • Har en passion for salg og lead generering.


Om Barma

Barma er en lille men voksende, innovativ virksomhed. Vores forretningsmodel er at skabe et revolutionært, digitalt læringskoncept leveret på en digital læringsplatform.

Virksomheden arbejder for at udvikle og distribuere e-læringsmateriale til restaurationsbranchen. Vi hjælper branchen med at uddanne personale gennem e-læring af branchespecifikke kurser. Vi samarbejder blandt andet med Smukfest, Fjord Line og HORESTA, hvor vi tilbyder e-læring, der har til formål at øge deres medarbejderes kompetenceniveau. Platformen har indtil videre 16.000 unikke brugere, og potentialet er langt højere end det.


Vi i Barma sørger for struktureret onboarding til dig, så du kan komme i gang med dine arbejdsopgaver så nemt og hurtigt som muligt. Vi har haft en del praktikanter de seneste år, hvilket har hjulpet os til at udvikle en god og struktureret onboarding.


I Barma har vi et stort fokus på at skabe et positivt arbejdsmiljø, hvor virksomhedskulturen foruden den professionelle del er karakteriseret ved nærvær, gensidig respekt og en venskabelig og uformel tone.

Som del af det proaktive forsøg på at skabe et positivt arbejdsmiljø prioriterer vi sociale arrangementer som fællesspisning, sportsaktiviteter i pauserne, biografbesøg og fredagsbar.


Virksomheden er i en internationaliseringsproces, hvor både intern og ekstern kommunikation i stigende grad vil overgå til engelsk. Derfor er det et stort plus, hvis du er komfortabel med engelsk både i tale og på skrift.

Barma benytter sig i stor grad af at rekruttere praktikanter som fremtidige ansættelser. Gennem praktikperioden vil vi derfor løbende afholde evaluerende samtaler med dig og vores øvrige medarbejdere, og hvis dine kompetencer matcher virksomhedens behov, vil vi muligvis tilbyde dig et job efter praktikperioden, eller når du er færdig med din uddannelse. 


Hvis dette lyder interessant for dig, er du velkommen til at sende en ansøgning, CV og eventuelle spørgsmål til os.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Barma is looking for a qualified intern to join our sales team, which is located in Aarhus. The internship period is adapted to the company and your needs and will be started on an ongoing basis. As an intern in Barma’s sales team, you will develop sales strategies, generate and execute on leads, book demo meetings with potential customers and make offers after the customers’ needs.

You should be prepared to work in a fast-paced team environment and will finish the internship having gained broad experience in various aspects of sales.


What to Expect from Your Internship?

In your internship, your work assignments will primarily relate to sales and marketing. The list below contains some of the work areas you will potentially work on in your internship. The detailed specification of work tasks is designed in a dialogue between you and Barma so that both your and our interests are met. 

 • Create and execute lead generation.

 • Participate in external calls and sales calls through Ringover.

 • Making including product demos.

 • Email correspondence with current and potential customers.

 • Social selling through Sales Navigator - LinkedIn.

 • Provide customer service.

 • Attend customer and supplier meetings.

 • Handling sales and customers through the CRM system Pipedrive.

We are looking for an intern who possesses most of the following qualifications:

 • Ability to multitask and take initiative.

 • A proactive and can-do attitude.

 • Ability to take direction and absorb information quickly.

 • You love working performance-based and strive to achieve your goals.

 • Being eloquent.

 • Socially minded.

 • Must have a passion for sales and lead generation.


About Barma

Barma is a small and fast-growing innovative company. Our business model is to create a revolutionary digital learning concept delivered on a digital learning platform.

The company works with development and distribution of e-learning material, with an industry-specific focus on the hospitality industry.

We help the industry to be able to train their staff through e-learning, where there is an opportunity for learning industry-relevant knowledge.

Among our customer group, we collaborate with Smukfest, Fjord Line and HORESTA, where we offer e-learning that intends to create a competence increase for their employees. The platform currently has over 16.000 unique users and the growth potential is high.


We at Barma ensure a structured onboarding, so you can get into the work tasks as easily and quickly as possible. We have had quite a few interns over time, which has helped us develop our approach to good onboarding. 


At Barma, we as an organisation have a strong focus on employee well-being and thus actively focus on creating a positive working environment. The corporate culture is, in addition to the professional dimension, characterised by presence, mutual respect and a friendly tone. As part of the active effort in relation to creating a positive working environment, we prioritise joint social events such as communal dining, sports activities during breaks, cinema trips and Friday bar.


The company is undergoing an internationalisation process where both external communication and internal communication are transformed into English. Therefore, you can easily apply for an internship at Barma, if you can just speak and write English. 

Barma makes extensive use of recruiting interns for permanent positions. During the period, we assess your professional development and your integration with permanent employees. If your potential matches the company, we may offer you a permanent position after the end of the internship period, or when you have completed your education.


If this sounds like something for you, you can send an application and CV below. If you have questions about the internship, do not hesitate to call or write to us.

For more information or questions please contact us at barma@barma.dk or phone number +45 32 74 29 29

Perks and benefits

This job comes with several perks and benefits

Flexible working hours
Flexible working hours

Time is precious. Make it count. Morning person or night owl, this job is for you.

Free coffee / tea
Free coffee / tea

Get your caffeine fix to get you started and keep you going.

Near public transit
Near public transit

Easy access and treehugger friendly workplace.

Social gatherings
Social gatherings

Social gatherings and games; hang out with your colleagues.

Free friday beers
Free friday beers

Friday is something special, let's enjoy a beer together.

Skill development
Skill development

We want to take you from good to great.

See all 11 benefits

Working at
Barma ApS

Barma is a small and fast-growing innovative company. Our business model is to create a revolutionary digital learning concept delivered on a digital learning platform. The company works with development and distribution of e-learning material, with an industry-specific focus on the hospitality industry. We help the industry to be able to train their staff through e-learning, where there is an opportunity for learning industry-relevant knowledge. Among our customer group, we collaborate with Smukfest, Fjord Line and HORESTA, where we offer e-learning that intends to create a competence increase for their employees. The platform currently has over 16.000 unique users and the growth potential is high.

Read more about Barma ApS

Similar jobs

Åben minded og ambitiøs Salgs- og Marketings Praktikant til en hurtigt voksende startup
ParkShare Aarhus Internship
Open-minded and ambitious Sales and Marketing Intern for a fast-growing startup
ParkShare Aarhus Internship
Sales development Researcher
Virtual Hive Copenhagen Full-timeInternship
Internship Inbound Sales Manager
LifeX Copenhagen Internship
Key Account Manager
OrderBuddy Copenhagen CofounderInternship