Customer Success Management

Salary Unpaid

***ENGLISH BELOW***

Barma søger en kvalificeret praktikant til vores CSM-team, som huserer i Brabrand, Aarhus. Praktikperioden tilpasses efter dit og Barmas behov, og så det passer med dit skoleforløb. 

Som praktikant i Barmas CSM-team vil du være med til at forstærke kundeforhold både for nye og eksisterende kunder. I løbet af din praktikperiode vil du arbejde tæt med Barmas customer success manager og salgsafdelingen ved overdragelse af nye kunder.

Du vil have indflydelse på strategien for løbende kompetenceudvikling og fastholdelse af nuværende kunder samt have ansvar for at onboarde nye kunder på vores læringsplatform.

Du vil arbejde mod et mål om at skabe længerevarende relationer mellem Barma og kunderne, hvor du vil få indsigt i og erfaring med B2B-relationer.

Du bør forberede dig på at arbejde i en voksende virksomhed med et travlt og motiverende arbejdsmiljø, hvor du vil afslutte din praktikperiode med en bred erfaring inden for CSM.


Hvad kan du forvente af din praktikperiode? I løbet af din praktik vil dine primære opgaver omhandle CSM. Nedenfor er en liste af arbejdsområder, som du potentielt vil kunne arbejde med i din praktikperiode. I en forventningsafstemmende samtale med Barma vil dine konkrete arbejdsområder og -opgaver blive aftalt, så både dine og Barmas behov indfries.

 • Opbyg og vedligehold profitable kundeforhold.

 • Planlæg CSM-strategier med virksomhedens øvrige medarbejdere.

 • Onboard nye kunder til læringsplatformen.

 • Udvid kundebasen ved opsalg og krydssalg.

 • Forstå kunders individuelle behov og indfri disse.

 • Hjælp eksisterende kunde med udfordringer på læringsplatformen.

 • Lav kundemålinger vha. CSM-værktøjer.

 • Foretag kundeevalueringer.

Vi søger en praktikant, der besidder følgende kvalifikationer:

 • Evner multitasking og er i stand til at tage initiativ.

 • Er proaktiv og har en can-do-attitude.

 • Er lærenem og er i stand til at tage selvstændige beslutninger.

 • Er målfokuseret og stræber efter at nå dine mål.

 • Er ekstrovert, social og veltalende.

 • Er serviceminded og har en passion for kundepleje.


Om Barma

Barma er en lille men voksende, innovativ virksomhed. Vores forretningsmodel er at skabe et revolutionært, digitalt læringskoncept leveret på en digital læringsplatform.

Virksomheden arbejder for at udvikle og distribuere e-læringsmateriale til restaurationsbranchen. Vi hjælper branchen med at uddanne personale gennem e-læring af branchespecifikke kurser. Vi samarbejder blandt andet med Smukfest, Fjord Line og HORESTA, hvor vi tilbyder e-læring, der har til formål at øge deres medarbejderes kompetenceniveau. Platformen har indtil videre 16.000 unikke brugere, og potentialet er langt højere end det.


Vi i Barma sørger for struktureret onboarding til dig, så du kan komme i gang med dine arbejdsopgaver så nemt og hurtigt som muligt. Vi har haft en del praktikanter de seneste år, hvilket har hjulpet os til at udvikle en god og struktureret onboarding.


I Barma har vi et stort fokus på at skabe et positivt arbejdsmiljø, hvor virksomhedskulturen foruden den professionelle del er karakteriseret ved nærvær, gensidig respekt og en venskabelig og uformel tone.

Som del af det proaktive forsøg på at skabe et positivt arbejdsmiljø prioriterer vi sociale arrangementer som fællesspisning, sportsaktiviteter i pauserne, biografbesøg og fredagsbar.


Virksomheden er i en internationaliseringsproces, hvor både intern og ekstern kommunikation i stigende grad vil overgå til engelsk. Derfor er det et stort plus, hvis du er komfortabel med engelsk både i tale og på skrift.

Barma benytter sig i stor grad af at rekruttere praktikanter som fremtidige ansættelser. Gennem praktikperioden vil vi derfor løbende afholde evaluerende samtaler med dig og vores øvrige medarbejdere, og hvis dine kompetencer matcher virksomhedens behov, vil vi muligvis tilbyde dig et job efter praktikperioden, eller når du er færdig med din uddannelse. 


Hvis dette lyder interessant for dig, er du velkommen til at sende en ansøgning, CV og eventuelle spørgsmål til os.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

Barma is looking for a qualified intern to join our CSM team, which is located at the company's headquarter in Aarhus. The internship period is adapted to the company and your needs and will be started on an ongoing basis. As an intern, you will be part of the CSM team, where you need to help build and maintain a profitable relationship with key customers. You will be in close collaboration with our customer success manager, be involved in the collaboration between customers and the company's sales department. Here you are involved in developing strategies for retaining current customers and raising their user experience as a customer. You will also be involved in the onboarding of new customers. You will help to fulfill the overall goal of creating lasting relationships between customers and the company. Through the internship, you will increase your competencies in being service-oriented in relation to the company's customers, as well as gain greater insight into decision-making processes in a collaboration between B2B. 

You should be prepared to work in a fast-paced team environment and will finish the internship having gained broad experience in various aspects of CSM.


What to Expect from Your Internship?

In your internship, your work assignments will primarily relate to CSM. The list below contains some of the work areas you will potentially work on in your internship. The detailed specification of work tasks is designed in a dialogue between you and Barma so that both your and our interests are met. 

 • Building and maintaining profitable relationships with key customers.

 • Meeting with managers in the organization to plan strategically.

 • Help new customers get onboarded for the learning platform.

 • Expanding the customer base by upselling and cross-selling.

 • Understanding key customer individual needs and addressing these.

 • Help current customers with their challenges with the learning platform.

 • Conducting business reviews using CSM tools.

 • Knowing your competition and strategizing accordingly.

We are looking for an intern who possesses most of the following qualifications:

 • Ability to multitask and take initiative.

 • A proactive and can-do attitude.

 • Ability to take direction and absorb information quickly.

 • You love working performance-based and strive to achieve your goals.

 • Being eloquent.

 • Socially minded.


About Barma

Barma is a small and fast-growing innovative company. Our business model is to create a revolutionary digital learning concept delivered on a digital learning platform.

The company works with development and distribution of e-learning material, with an industry-specific focus on the hospitality industry.

We help the industry to be able to train their staff through e-learning, where there is an opportunity for learning industry-relevant knowledge.

Among our customer group, we collaborate with Smukfest, Fjord Line and HORESTA, where we offer e-learning that intends to create a competence increase for their employees. The platform currently has over 16.000 unique users and the growth potential is high.


We at Barma ensure a structured onboarding, so you can get into the work tasks as easily and quickly as possible. We have had quite a few interns over time, which has helped us develop our approach to good onboarding. 


At Barma, we as an organization have a strong focus on employee well-being and thus actively focus on creating a positive working environment. The corporate culture is, in addition to the professional dimension, characterized by presence, mutual respect and a friendly tone. As part of the active effort in relation to creating a positive working environment, we prioritize joint social events such as communal dining, sports activities during breaks, cinema trips and Friday bar.


The company is undergoing an internationalization process where both external communication and internal communication are transformed into English. Therefore, you can easily apply for an internship at Barma, if you can just speak and write English. 

Barma makes extensive use of recruiting interns for permanent positions. During the period, we assess your professional development and your integration with permanent employees. If your potential matches the company, we may offer you a permanent position after the end of the internship period, or when you have completed your education.


If this sounds like something for you, you can send an application and CV below. If you have questions about the internship, do not hesitate to call or write to us.

For more information or questions please contact us at barma@barma.dk or phone number +45 32 74 29 29

Perks and benefits

This job comes with several perks and benefits

Flexible working hours
Flexible working hours

Time is precious. Make it count. Morning person or night owl, this job is for you.

Free coffee / tea
Free coffee / tea

Get your caffeine fix to get you started and keep you going.

Near public transit
Near public transit

Easy access and treehugger friendly workplace.

Social gatherings
Social gatherings

Social gatherings and games; hang out with your colleagues.

Free friday beers
Free friday beers

Friday is something special, let's enjoy a beer together.

Skill development
Skill development

We want to take you from good to great.

See all 11 benefits

Working at
Barma ApS

Barma is a small and fast-growing innovative company. Our business model is to create a revolutionary digital learning concept delivered on a digital learning platform. The company works with development and distribution of e-learning material, with an industry-specific focus on the hospitality industry. We help the industry to be able to train their staff through e-learning, where there is an opportunity for learning industry-relevant knowledge. Among our customer group, we collaborate with Smukfest, Fjord Line and HORESTA, where we offer e-learning that intends to create a competence increase for their employees. The platform currently has over 16.000 unique users and the growth potential is high.

Read more about Barma ApS

Similar jobs

Gallery Support Assistant
Artland Copenhagen Internship
Customer Relations Intern
Astro.io Copenhagen StudentInternship
Business administration internship
Patentrenewal.com Copenhagen InternshipStudent
Internship - Support Team (Start January 2022)
Billy Copenhagen Internship
Intern
WeRug | Rugs your way Copenhagen Internship