Kommunikasjonsrådgiver

Folkelig AS Bergen Full-time
Salary Competitive
Matjungelen (www.matjungelen.no) er et av prosjektene som Folkelig har utviklet, på oppdrag fra Helsedirektoratet. Prosjektet er et gratis aktivitetsprogram der barn får leke og lære om mat og bærekraft i SFO-tiden. Målet er at barn skal få økt kunnskap og engasjement rundt mat som er bra for kroppen og kloden, og at de på sikt kan bli endringsagenter som også påvirker andre rundt seg til å ta bedre matvalg.

Prosjektet ledes av Folkelig, i partnerskap med Opplysningskontoret for frukt og grønt, Høgskulen på Vestlandet og Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet. Fremover skal vi også koble på flere private finansieringsaktører i samarbeidet.

 

Prosjektet har vært gjennom en pilot- og utviklingsfase rulles nå ut som et nasjonalt tilbud til landets kommuner, SFO/AKS og etterhvert også barnehager.

 

I den anledning ser vi etter deg som føler du er “skapt for” denne stillingen. Deg som kjenner det kiler litt i magen når du leser om prosjektet og har lyst til å bidra med din brede kompetanse og utvikle dette prosjektet videre sammen med oss. Vi ser etter en person som kan dekke mange områder, og som evner å sette seg raskt inn i ting.

 

Din viktigste oppgave er å få Matjungelen til å vokse. Den oppgaven handler på en side om å øke synlighet og antall deltakende barn og SFO i landet, og på en annen side handler det om å videreutvikle innholdet i Matjungelen slik at vi kan skape et best mulig tilbud for målgruppene våre.

 

Dette krever innsats på mange områder - du må derfor være komfortabel med disse arbeidsoppgavene:

 

Kommuniksjon

 • Overordnet ansvar for troverdig og leken kommunikasjon for Matjungelen og øke prosjektets synlighet utad.

 • Sørge for riktig kommunikasjon til ulike målgrupper i ulike kanaler, blant annet SFO-ansatte, barn og foreldre.

 • Rekruttering av nye SFO til programmet, og opprettholde god kommunikasjon med eksisterende deltakere i programmet.

 • Utarbeidelse av medie- og kommunikasjonsplan og iverksetting av denne.

 • Skape engasjerende innhold og tekster til Matjungelens kommunikasjonskanaler.

 • Noe PR-arbeid og medieinnsalg i samarbeid med prosjektleder

 • Samarbeide med ulike finansieringspartnere fra offentlig og privat sektor om diverse kommunikasjonstiltak

 

Innholdsutvikling og informasjonsformidling:

 • Utarbeidelse av årshjul som støtter oppunder aktivitetene til Matjungelen

 • Ansvarlig for å produsere tekster til bl.a. nyhetsbrev, sosiale medier, blogg/nettsider og printet materiell.

 • Ansvarlig for å innhente bilder, video og grafisk materiell til bruk i både markedsføring, e-læring og annet innhold i Matjungelen

 • Ansvar for digital markedsføring, inkludert annonsering i sosiale medier og analyse av resultater og vurdere effekt av ulike kommunikasjonstiltak

 • Produsere underlag og presentasjoner til kommuner, partnerskap, finansieringspartnere og øvrige interessenter

 • Vurdere behov, muligheter og løsninger for utvikling av nytt (i hovedsak digitalt) innhold i Matjungelen som bidrar til målet om å engasjere barn i mat og bærekraft, også ut over SFO og barnehage som arena.

 

Prosjektkoordinering:

 • Rekruttering av kommuner og SFO/AKS

 • Informasjonsformidling om prosjektet til offentlige aktører, skole/SFO, partnerskap og andre interessenter

 • Holde innlegg og representere prosjektet på stand, konferanser og overfor nye og eksisterende finansieringspartnere.

 • Ansvarlig for å planlegge, bestille og evaluere leveranser fra eksterne leverandører innen film, foto, grafisk design, webdesign, e-læring, spill, TV, trykket materiell. Dersom du kan produsere noe av dette selv er det en fordel, men ikke et krav.

 

Om Folkelig:

Folkelig er et ideelt AS og en sosial entreprenør som jobber med folkehelse for å redusere sosial ulikhet i helse og skape helsefremmende og bærekraftige lokalsamfunn.

Sjekk ut: https://youtu.be/CptguPq8JEk

Perks and benefits

This job comes with several perks and benefits

Flexible working hours
Flexible working hours

Time is precious. Make it count. Morning person or night owl, this job is for you.

Free coffee / tea
Free coffee / tea

Get your caffeine fix to get you started and keep you going.

Near public transit
Near public transit

Easy access and treehugger friendly workplace.

Social gatherings
Social gatherings

Social gatherings and games; hang out with your colleagues.

Pension plan
Pension plan

We take care of you, even when you are old and wrinkly.

Skill development
Skill development

We want to take you from good to great.

See all 8 benefits

Working at
Folkelig AS

Folkelig is a social entrepreneur that delivers well structured and effective public health projects for public sector, private sector and NGOs. Our goal is to reduce socioeconomical differences in health, and create sustainable and  health promoting communities. We use social innovation and design thinking to create impact for local communities and positive change in the field of public health. Our main projects are Matjungelen, Smaksverkstedet and Gategym.

Read more about Folkelig AS

Similar jobs

Digital Journalist
HealthTalk Oslo Full-time
Digital Markedsfører
HealthTalk Oslo Full-time
Country Manager, DACH
Nordgreen Copenhagen Full-time
Internship - Vær med til at forme vores digitale kunderejse
Forsikringsportalen Copenhagen Full-timeInternship
Marketing Lead
Arkkeo Helsinki Full-time